GLASIO dokáže v místnosti výrazně snížit hlučnost a zlepšit srozumitelnost mluveného slova

Designový a akustický skleněný obklad

Jedná se o akustický stěnový obklad s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních kmitočtech, kde jeho absorpční schopnost přesahuje 90 % dopadající zvukové energie. Tato frekvenční pásma (zejména oktávová pásma 500 Hz a 1 kHz) jsou klíčová pro dobrou srozumitelnost řeči.

Graf činitele zvukové pohltivosti akustického obkladu GLASIO 65

Graf činitele zvukové pohltivosti akustického obkladu GLASIO 110

…široké využití v divadlech, koncertních síních, přednáškových sálech, učebnách, kancelářích i privátních prostorech a všude tam, kde je kladen důraz na akustiku a interiérový design.