PRODUKT

Špičkové akustické parametry a nečekané designové možnosti. S GLASIEM můžete ESTETICKÉ řešení prostorové akustiky posunout na novou úroveň. Unikátní český výrobek, který spojuje odkaz k mistrovské sklářské tradici s technologiemi budoucnosti.

Český křišťál ve světě akustiky

OCENĚNÍ

01
Akustický výrobek 2014

kategorie Prostorová akustika

02
Vizionář roku 2015

produkt Glasio a navyšování kvality bydlení 

03
Český Goodwill 2017

1.místo v kategorii Inovace

VLASTNOSTI

  • Výrobek z českého křišťálu
  • Vyroben z recyklátu
  • Hygienicky nezávadný
  • Mechanicky odolný
  • Nehořlavý
  • Individuálně aplikovatelný

Sklo používané na výrobu GLASIA těží z výjimečných vlastností čirého křišťálového skla. Pro výrobu se používá bezolovnatý barnatý krystalín, který svým složením odpovídá kvalitním křišťálovým sklům.

 

 
Aby bylo možné akustický panel využít pro široké spektrum aplikací, byly vyvinuty systémy GLASIO s odlišnými akustickými vlastnostmi. Ty lze dále modifikovat aplikací doplňkového akustického absorbéru. Spektrum užití je velmi široké, od domácích poslechových místností, přes školská zařízení až po koncertní sály s nejnáročnějšími akustickými požadavky.

Základní surovinou pro výrobu panelu jsou primárně použity nehořlavé materiály, jakými jsou skleněný recyklát a nerezová ocel.

Také nosná konstrukce v rámci systému GLASIO 65 a 110 je primárně tvořena hliníkovými profily a kovovým spojovacím materiálem.

Aby bylo možné akustický panel využít pro široké spektrum užití, tak byly vyvinuty různé systémy GLASIO, které vykazují odlišné akustické vlastnosti. Akustické vlastnosti lze dále modifikovat aplikací doplňkového akustického absorbéru.

Spektrum užití je velmi široké, od domácích poslechových místností, přes školská zařízení až po koncertní sály s nejnáročnějšími akustickými požadavky.  

výroba

GLASIO je porézním materiálem, tvořeným teplotně spojovanými částicemi křišťálového skla. Desky jsou pojeny pouze teplem a neobsahují žádné další příměsi, jakými jsou např. plniva a pojiva.

VÝVOJ PRODUKTU

Kontinuálně pracujeme na inovacích s důrazem na vytvoření nových funkčních vlastností v rámci grantového projektu TREND.  Aktuálně se tedy zabýváme schopností samočištění či změnou optických vlastností při změně teploty za pomocí nanovláken.

Více o vlastnostech Glasia

Ing. Michal šitych
jednatel společnosti, vedoucí skupiny stavební akustiky