SYSTÉMY

Panely GLASIO v synergii s odlišnými typy konstrukcí vytvářejí vysoce efektivní systémy GLASIO 65 a 110, s odlišnými frekvenčními vlastnostmi.

Komplexní řešení, maximální funkčnost

Panel Glasio

Pro optimální efekt skleněných panelů GLASIO vznikly dva typy konstrukcí, na něž se panely umisťují a dle toho tvoří dva ucelené systémy: GLASIO 65 a GLASIO 110. V synergii s panely nabízí každá z konstrukcí odlišné akustické vlastnosti. Rádi pro vás navrhneme optimální řešení dle potřeb daného prostoru.

 vstupní surovinou je bezolovnatý barnatý krystalín

– základní rozměry panelu 998 mm x 448 mm

– tloušťka panelu 17 ± 2 mm

– hmotnost panelu 13,5 kg/ks ± 0,5 kg v suchém stavu

– pro zajištění případného bezpečného rozbití je v panelu zatavena svařovaná nerezová síť

– v případě požadavku jsou panely lakovány pomocí hydroglazur

V závislosti na charakteru užití prostoru je pro dosažení optimálního akustického výsledku  důležité zvolit vhodný systém, jeho plochu a umístění. Každý prostor má svá specifika, a je proto nutné k nim přistupovat individuálně. Pro univerzální využití byly vyvinuty systémy GLASIO 65 a GLASIO 110. Každý poskytuje rozdílnou hloubkou obkladu a frekvenčně odlišné akustické vlastnosti.

UCHYCENÍ PANELU

Panely jsou uchyceny na nosnou hliníkovou konstrukci pomocí speciálního rektifikovatelného úchytu.

Z důvodu sjednocení designu je nosný šroub zapuštěn do panelu a následně překryt skleněnou záslepkou.

Systém GLASIO 65

Systém GLASIO 65 doporučujeme pro montáž na rovné stěny. Nosný rošt je kotven přímo do stěny bez možnosti předozadní rektifikace. I přes hloubku systému pouhých 65 mm vykazuje tento systém velmi dobré akustické vlastnosti. 

Systém GLASIO 110

Systém GLASIO 110 patří mezi nejčastěji využívané. Tloušťka obkladu 110 mm dovoluje umístění křížového roštu s vysokou mírou rektifikace ve všech směrech. Díky absorpční dutině systém vykazuje vysokou akustickou efektivitu, proto jej lze využít pro ty nejnáročnější aplikace.